مطالب اخیر

حقیقت لوح و قلم

لوح و قلم

در معانى الاخبار به اسنادش از ابراهیم کرخى روایت کرده است قال سالت جعفر بن محمد علیه السلام عن اللوح و القلم فقال هما ملکان .

بیشتر بخوانید »